top of page

Īstenots projekts "Restaurācijas darbi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Jaunauces pilī 2. kārta"

       Jaunauces pils skaistākā telpa - ovālā kupolzāle ir gandrīz pilnībā (vēl jāatjauno parkets) atguvusi 20. gs. sākuma interjeru. Tā ir pēdējā muižas laiku interjera apdare un ir daļa no vērienīgiem interjera atjaunošanas darbiem Makša fon der Ropa vadībā. Kā visi restaurācijas procesi, arī šie darbi bija sarežģīti un laikietilpīgi. Veikta telpas interjera izpēte, izstrādātas restaurācijas programmas, tās saskaņotas Valsts nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē. Zāles atjaunošanu iedvesmoja mākslas vēsturnieka Imanta Lancmaņa dāvinātā fotogrāfija, kura uzņemta 20. gs. sākumā Jaunauces pils zālē. Izpētes materiāli un šī fotogrāfija bija restaurācijas darbu stūrakmeņi.

          Viss atbildīgākais un sarežģītākais uzdevums bija kupola gleznojuma restaurācijas pabeigšana, ko veica Zane Kēlere un Dmitrijs Laščetko. Gleznojuma izpēte un konservācija tika veikti citu projektu ietvaros, bet šis, uzsāktais, bija jāpabeidz - "jāpieglezno" zudumi. Saglabāt gleznojumu ir liels izaicinājums - nodrošināt noteiktu temperatūru un gaisa mitrumu visu gadu. Tas ir grūts uzdevums telpā ar krāsns apkuri. Kupola gleznojums liek izbrīnā ieplest acis ikvienam pils apmeklētājam. Tas ir skaists un rada optisku ilūziju, ka zāles griesti ir ļoti augsti. Restaurācija ir bijusi veiksmīga - gleznojums ir saglabājis seno faktūru.

            Zāles sienas ir atguvušas gaiši pelēko krāsu. Mums par pārsteigumu izpētes laikā atklājās, ka sienas krāsojums nav bijis ar marmora raksta imitāciju, kas raksturīgs klasicisma interjeriem. Lai būtu pilnīgi droši, ka darām pareizi, veicām atkārtotu sienu apdares izpēti, un, tik tiešam, nav bijis "marmorizējuma"!

            Par ietaupīto "marmorizēšanas" naudu uzsākām zāles grīdas seguma rekonstrukciju. Demontējām padomju laika dēļu grīdu. Protezējām parketa pamatni, bet parketu atjaunosim šī projekta 3. kārtā.

            Zāles restaurācijas laikā bija atvērtas apskatei tūristiem. Viņiem bija interesanti ielūkoties restaurācijas gaitā un aprunāties ar restauratoriem. Īpaši paveicās tiem, kas pa stalažām uzrāpās pie kupola gleznojuma un to apskatīja tuvplānā.

            Paldies visiem, kas strādāja, lai telpas atdzimtu: Līgai Jansonei  (interjera izpēte), Zanei Kēlerei un Dmitrijam Laščetko (griestu gleznojuma restaurācija),  Mārim Gulbim (durvju restaurācija), Gatim Pūpolam (sienu un parketa pamatnes atjaunošana). Arhitektes Dzintra Putniņa un Ingrīda Leiba konsultēja un uzraudzīja darbus.

            Pēc parketa atjaunošanas zāle tiks izmantotas dažādiem pasākumiem. Pilī nu jau trīs telpas ir atjaunotas, un apmeklētāji mums novēl iespējami ātrāk atjaunot arī pārējās istabas. Visi saprot, cik nepiemēroti un sveši ir dažādo laiku uzslāņojumi pārējo telpu interjeros.

Projekta mērķi:

  • Uzlabot pakalpojumu kvalitāti Jaunauces pilī, atjaunojot Latvijai nozīmīgu lauku kultūrvēsturisko mantojumu - Jaunauces pils divu telpu 19. gadsimta interjerus.

  • Nodrošināt telpu racionālu izmantošanu un saglabāt nākamajām paaudzēm nozīmīgu kultūras mantojumu.

  • Uzlabot pagasta iedzīvotāju dzīves vidi, veicināt estētisko audzināšanu, piederības, lepnuma un atbildības jūtu veidošanu pagasta cilvēkos. Popularizēt labās prakses piemēru pareizai pieejai vēsturisko ēku atjaunošanā un izmantošanā Saldus novadā un Latvijā.

  • Veicināt Jaunauces pagasta kultūras kapitāla ilgtspējīgu un integrētu izmantošanu.

Paldies finansētājiem: Eiropas lauksaimniecības fondam lauku attīstībai, Valsts kultūrkapitāla fondam un Saldus novada pašvaldībai!

Projektu īstenoja biedrība "Mēs - Jaunaucei".

Projekta vadītāja Inguna Balcere

 

 

 

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

LOGObiedrība.jpg
unnamed.jpg
167279__5c9e140cd0574.jpg.jpg
LV_ID_logo_transp.png
download.png
unnamed (1).jpg
IMG_2330.jpg
bottom of page