top of page

The “We for Jaunauce” society has worked at Jaunauce Manor since 2007. The society raises funds for manor restoration projects, culture and life-long education events via projects. The society gathers 21 members who have all been teachers and graduates of the former Jaunauce Primary School.

The aim of the society is to encourage the formation of a civil society in Jaunauce Parish and to prompt the residents of Jaunauce Parish to improve their living environment; to promote cultural and historical heritage and tourism development in Jaunauce Parish.

 • Inguna Balcere, valdes priekšsēdētāja (dibinātājs)

 • Inese Šimkus, valdes locekle (dibinātājs)

 • Mārtiņš Alfuksis, valdes loceklis

 • Vizma Kunkule (dibinātājs)

 • Aivis Siliņš (dibinātājs)

 • Aldis Balceris

 • Andris Balceris (dibinātājs)

 • Anete Romanauska (dibinātājs)

 • Elīna Leiba (dibinātājs)

 • Guntis Alsviķis (dibinātājs)

 • Ieva Siliņa (dibinātājs)

 • Inga Romanauska (dibinātājs)

 • Ingrīda Leiba (dibinātājs)

 • Iveta Siliņa (dibinātājs)

 • Jānis Matvejs

 • Kaspars Jonušs

 • Līga Ramate (dibinātājs)

 • Lūcija Siliņa (dibinātājs)

 • Maira Šimkus( dibinātājs)

 • Mārcis Balceris (dibinātājs)

 • Matīss Siliņš

 • Raivis Šimkus (dibinātājs)

 • Ralfs Šimkus va(dibinātājs)

 • Uldis Šaulis (dibinātājs)

 • Gints Šimkus

 • Ģirts Siliņš

 • Raimonds Miezis

 • Andris Jonušs

 • Arnis Romanauskis

Rekvizīti: 

Nosaukums„Mēs – Jaunaucei”

Pasta adrese: Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads LV – 3893

Korespondencei: Dzintari 6, Jaunauce, Saldus novads, LV 3893

Kontakttālrunis: +371 26014296

E-pasts: inguna.balcere@inbox.lv

Orgnanizācijas vadītājs: Inguna Balcere

Bankas nosaukums: AS DNB banka    RIKO LV 2x

Bankas konts: LV69RIKO 0002 0132 2852 8

Reģ. Nr.40008112564

LOGObiedrība.jpg

Biedrības mērķi: veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos Jaunauces pagastā un aktivizēt Jaunauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai; veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Jaunauces pagastā.

Biedru nauda: 10 € gadā.

bottom of page