top of page
Foto_šaurs.jpg

KRĀJUMS

Gribam būt muzejs! 

20220309_101019_edited.jpg

Pilī atrodas Jaunauces pagasta novadpētniecības krājums. Tā pamatu veido bijušās Jaunauces pamatskolas novadpētniecības materiāli, kuru izveidoja vēstures skolotāji. Materiāli sniedz ieskatu Jaunauces pagasta vēsture no aizvēstures līdz mūsdienām.

 

Mums svarīgās tēmas:  Jaunauces muiža un tās nozīme pagasta  ekonomikā un sabiedrībā. Jaunauces skola laiku lokos. Kultūras mantojums.  Izcilas personības: Augusts Bīlenšteins,  baronu Ropu dzimta u.c. Starp karu Latvija. Kolhozu periods.

 

Krājumu veido dažādu periodu mācību un metodiskie līdzekļi, aprīkojums, dokumenti, fotogrāfijas u.c. skolas laika materiāli. Akmens laikmeta priekšmeti, muižas laika liecības, kolhozu perioda dokumenti, fotogrāfijas. Iedzīvotāju atmiņu pieraksti.

 

2016. gada ir uzsākta  krājuma sistematizēšana, signēšana un  veidoti krājuma apraksti. LR Kultūras ministrija apstiprinājusi inventāra kodu JAPk

 

Eksponāti un pils īpašā vide rada sinerģiju – jaudīgus stāstus, kas ļauj iepazīt  dažādus vēstures periodus,  vairo apmeklētāju zināšanas, ieinteresē un raisa pārdomas gan  par cilvēku ikdienas dzīves norisēm, gan svarīgiem vēstures notikumiem.

Atradums krājumā

Šogad esam pārņēmuši citu muzeju labo praksi – laiku pa laikam izcelt kādu īpašu lietu, dokumentu vai fotogrāfiju no krājuma dzīlēm, un publicēt mājas lapā,  lai par tā esību uzzinātu arī citi interesenti.

muizas_1921_plans.jpg

Muižas plāns 1921.gads

Atradums krājumā
Kuģi.jpg

"Kuģi"

Jaunieguvumi

2021. gadā Jaunauces pils novadpētniecības krājums papildināts ar vērtīgām fotogrāfijām. Tās iegūtas projekta “Mājas 2” ietvaros, kurā tika apzinātas tās Jaunauces pagasta mājas, kuru vairs nav.

 

Viensētas zudušas kara laikā, padomju periodā un mūsdienās. Iegūtas arī anketas, kurās apkopota informācija par zudušajām mājām, tās iemītniekiem. Fotogrāfijas un anketas iesniedza māju bijušie īpašnieki, radi, kaimiņi, draugi. Paldies par būtisku ieguldījumi jaunaucnieku kolektīvās atmiņas stiprināšanā!

Pētniecība

Pētniecības darbu organizē biedrības “Mēs – Jaunaucei” gan ar biedrības biedru – vēsturnieku brīvprātīgu darbu, gan projektu  finansējums.  

 

Pētniecības virzieni:

  1. Jaunauces muižas apbūves kompleksa ēku un parka mākslinieciski arhitektoniskā izpēte. Jaunauces pils izpēte tiek veikta soli pa solim ar Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes  finansējumu - uzsākta tālajā 2002. gadā un tuvojas noslēgumam.

  2. Jaunauces pagasta vēsture, izmantojot gan Jaunauces pils krājuma materiālus, gan citus Latvijā un ārvalstīs pieejamos pētniecības avotu krātuves – arhīvus, bibliotēkas, muzeju krājumus utt.

 

Izdota Lūcijas Siliņas  grāmata “Bija… Jaunauces skola” (2010), kas bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām un balstīta skolas dažādu periodu dokumentos.

 

Dzintra Bidiņa veikusi apjomīgu pētījumu par izcilu personību – jaunaucnieku, vācbaltiešu mācītāju un zinātnieku Augustu Bīlenšteinu.

 

Uzsākti pētījumi par bijušajiem Jaunauces muižas īpašniekiem baronu Ropu dzimtu,  muižas kompleksa pārvaldnieka mājas vēsturi, Jaunauces pagasta goda mielastu saimniecēm, pagasta zudušajām viensētām u.c.

Pētījumu materiāli tiks izmantoti topošā grāmatā par Jaunauces pagasta vēsturi.

bottom of page